Seramik aşındırma taşlarının aşındırıcı partikülleri seramik bağlayıcı içinde tutulur. Seramik aşındırma taşları genellikle sert metallerin aşındırma ve köşe kırma işlemleri için kullanılmaktadır. Seramik aşındırma taşları plastik taşlarla karşılaştırıldığında daha yoğun ve serttirler. Özellikle çelik alaşımlarının çapak alma, pas giderme, yağ alma, tufal alma, köşe kırma, oksit açma gibi işlemlerinde kullanılmaktadır.

Birçok değişik geometride, ölçüde ve aşındırma seviyesinde seramik taşlar vardır.

Galeri